Frågor och svar

Varför har jag inte fått behörighet i ett ämne?

När Skolverket bedömer en lärares behörighet utgår vi i första hand från behörighetsförordningen, lärarens examen och den högskoleförordning som gällde när läraren tog examen. I behörighetsförordningen står det vad som krävs för att få olika behörigheter.

När det gäller ämnesstudier utanför examen måste du ange i din ansökan vilka ämnen du vill ha behörighet i för att vi ska kunna ta ställning.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.