Frågor och svar

Den person som var rektor när jag arbetare på skolan är inte längre kvar. Kan den nya rektorn skriva under intyget?

Rektorn ska ha arbetat under hela eller delar av den period som erfarenhetsintyget gäller. Rektorn ska också känna sig bekväm med att underteckna erfarenhetsintyget och med att det finns underlag som styrker det du vill ha erfarenhetsintyget till.

Om rektorn inte arbetat under den period som intyget gäller kan du vända dig till huvudmannen för att få erfarenhetsintyget underskrivet.