Frågor och svar

Jag läser svenska 3 nu. Ska jag skicka in ansökan även om jag inte är klar med svenskan?

Vi rekommenderar att du har alla intyg och kurser klara innan du skickar in din ansökan.

Väljer du att skicka in din ansökan innan du är klar med dina svenskastudier riskerar du att få avslag om vi fattar ett beslut innan du skickat in godkända intyg över svenskkunskaper.

Källa: 4 kapitlet 1 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning.