Frågor och svar

Kan det hjälpa mig att få legitimation om jag skickar med intyg över att jag arbetat som lärare i utlandet och/eller i Sverige?

Ja, om du har arbetat som lärare i Sverige eller utomlands så kan det i vissa fall kompensera för skillnaderna mellan din utländska utbildning och en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

Du kan skicka med ett ifyllt tjänstgöringsintyg från ditt arbete som lärare redan när du ansöker om legitimation. Eller så kan du vänta tills Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan på något sätt.