Frågor och svar

Räcker det att bara skicka in översättningarna av mina intyg?

Nej. Du behöver också skicka in kopior av intygen på det språk som talas i landet där du utbildade dig. Bara översättningar räcker inte för att Skolverket ska kunna göra en bedömning.