Frågor och svar

Ska jag skicka in mina originalhandlingar när jag ansöker?

Nej. När du ansöker ska du bara skicka med kopior. Under handläggningen kan det däremot hända att Skolverket kontaktar dig och ber dig skicka in dina originalhandlingar.