Frågor och svar

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Om du inte betalar din ansökningsavgift avslutar Skolverket ditt ärende och skickar dig ett beslut där det står att du inte har betalat avgiften. Efter det är det för sent att betala. Då måste du göra en ny ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.