Frågor och svar

Jag har fått en begäran om komplettering från UHR men förstår inte vad det är ni vill att jag kompletterar med?

Vi tar hjälp av Universitets och Högskolerådet (UHR) för att bedöma din utländska utbildning. UHR skriver ett yttrande med en bedömning av din utländska utbildning. De jämför den med innehållet i en svensk lärarexamen för samma ämne och årskurser.

Innan vi fattar ett beslut kan du själv yttra dig över UHR:s bedömning om du vill. Om du inte tycker att det finns något att kommentera gör vi en bedömning utifrån de uppgifter du redan har lämnat till oss.

Gör så här

Läs igenom både Skolverkets meddelande och UHR:s yttrande. I den bifogade filen ”Yttrande” kan du läsa hur UHR har bedömt din utländska utbildning.

  • Om du har synpunkter på yttrandet kan du välja att skriva ner dem och skicka till Skolverket.
  • Om det finns uppgifter som du vill komplettera ditt ärende med ska du skicka in intyg över uppgifterna till Skolverket.
  • Om du varken har några synpunkter eller några kompletterande uppgifter som du vill lämna behöver du inte göra någonting alls.

Källa: 4 kapitlet 2 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.