Indragen lärar- och förskollärarlegitimation och LAN

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som misskött sig ska få en varning eller bli av med sina legitimationer. Prövningen sker efter att Skolinspektionen gjort en anmälan.

Lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen

Den som vill lämna uppgifter om missförhållanden som handlar om en lärare eller förskollärare gör det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till LAN. Skolinspektionen kan också själva ta initiativ till att LAN ska pröva ett ärende, till exempel om de upptäcker missförhållanden när de besöker skolor eller utövar någon annan typ av tillsyn.

Missförhållanden i skolan - Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Kan få en varning

En legitimerad lärare eller förskollärare kan få en varning om hen

  • varit oskicklig i sin yrkesutövning
  • i eller i samband med sin yrkesutövning gjort något brottsligt som gör att man kan ifrågasätta om hen är lämplig som lärare eller förskollärare
  • på något annat sätt visat att hen är mindre lämplig att undervisa.

Kan förlora legitimationen

En lärare eller förskollärare kan förlora sin legitimation om hen

  • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning
  • i eller utanför sin yrkesutövning begått ett allvarligt brott som gör att man kan ifrågasätta om hen är lämplig som lärare eller förskollärare
  • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva sitt yrke på ett bra sätt
  • på något annat sätt visat att hen är särskilt olämplig att undervisa
  • inte följt ett föreläggande från LAN om att göra en läkarundersökning
  • själv begär att LAN ska återkalla legitimationen.

Så får du ditt beslut

Lärarnas ansvarsnämnd skickar ett beslut till den som får en varning eller inte får behålla sin legitimation. LAN underrättar också Skolverket och lärarens eller förskollärarens arbetsgivare om beslutet.

Så överklagar du

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Vad är LAN?

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) finns på Skolverket, men är ett särskilt beslutsorgan som ansvarar för sina egna beslut. Regeringen utser nämnden för tre år i taget. Den består av en ordförande och åtta ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit domare. De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om och praktiskt erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet och om lärares och förskollärares uppdrag.

Kontakt

Den som vill lämna uppgifter om missförhållanden som handlar om en lärare eller förskollärare gör det till Skolinspektionen:

Missförhållanden i skolan - Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Har du allmänna frågor om LAN eller frågor som rör skolans lagstiftning kan du kontakta Skolverket.

Kontakta oss

Frågor från media besvaras av Skolverkets presstjänst.

Kontakta presstjänsten

Senast uppdaterad 22 november 2023

Innehåll på denna sida