Frågor och svar

Vad gäller om jag har en äldre examen som är avsedd för arbete i fritidshemmet?

En äldre högskoleexamen som är avsedd för arbete i fritidshemmet ger behörighet att undervisa i fritidshemmet. Dessa äldre examina omfattas av behörighetsförordningen och kan prövas mot de ordinarie kompletteringsreglerna i behörighetsförordningen.

Källa: 2 kapitlet 19 § behörighetsförordningen.

Kan jag som har en gymnasial fritidspedagogsexamen få legitimation med behörighet för fritidshemmet?