Frågor och svar

Är yrkeslärare och modersmålslärare helt undantagna kravet på legitimation?

Nej. Huvudregeln är att alla som undervisar i skolan ska vara legitimerade och behöriga i det ämne de undervisar i. I första hand ska en legitimerad lärare undervisa. Det gäller även yrkeslärare och modersmålslärare. Om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller modersmålslärare som inte har legitimation undervisa. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och så långt det går ha en behörighetsgivande utbildning.

Källa: 2 kapitlet 13 och 18 §§ skollagen (2010:800).

Det finns ett undantag för anställning. En yrkeslärare kan få en anställning utan tidsbegränsning även om hen inte har legitimation. Men det gäller bara om

  • det inte finns några sökande som har legitimation
  • den sökande har tillräcklig kompetens
  • man kan anta att den sökande är lämplig att undervisa.

Källa: 2 kapitlet 20 § skollagen (2010:800).