Frågor och svar

Kan en legitimerad lärare sätta betyg i ett ämne eller skolform som hen inte är behörig i?

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som undervisar en elev vid den tidpunkt när betyget ska sättas. I första hand ska alltså en legitimerad lärare med behörighet i ämnet fatta beslut om betyg. Men om det inte finns någon legitimerad lärare med behörighet i ämnet kan en legitimerad lärare fatta beslut om betyg i ämnen som hen inte är behörig att undervisa i.