Frågor och svar

Vem sätter betyget om den undervisande läraren inte har legitimation?

En lärare som inte har lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.

Källa: 3 kapitlet 16 § skollagen (2010:800).