Frågor och svar

Jag har bytt namn. Kan ni ändra det i min legitimation?

Ja, vi kan ändra namn på legitimationen.

Legitimationen är fortfarande giltig även om du har bytt namn. Till exempel så står både ärendenummer och personnummer på legitimationen. Det är också lätt för en arbetsgivare att ringa och kontrollera en utfärdad legitimation.

Om du ändå vill att vi ändrar namnet på din legitimation så behöver du skicka in en skriftlig begäran. Det är då viktigt att ditt nya namn är registrerat i folkbokföringen.