Frågor och svar

Jag har bytt namn. Kan ni ändra det i min legitimation?

Nej, vi ändrar inte namn i legitimationen. Däremot kan du begära ut ett registerutdrag där varken för- eller efternamn framgår.

Mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se.