Frågor och svar

Kan jag begära registerutdrag utan komplett personnummer?

Ja, men Skolverket kan då inte garantera att vi gör utdraget på rätt person.