Frågor och svar

Kan jag som skolhuvudman eller systemleverantör få direkttillgång till registret?

Nej, förordningen som styr registret tillåter inte direktåtkomst.