Frågor och svar

Kan ni skicka ut mina legitimationshandlingar på nytt?

Om du vill ha dina legitimationshandlingar på nytt kan du begära ut ett registerutdrag på dig själv. Registerutdraget har samma innehåll som legitimationen men i annat format.

Mejla din begäran till: lleg.registerutdrag@skolverket.se