Frågor och svar

Vilka behörigheter finns det i registret och hur ser informationen ut?

Se Skolverkets behörighetsförteckning och schema för registret.
Behörighetsförteckning (Excel)Excel (excel, 72 kB)
Schema registerutdrag (pdf)PDF (pdf, 351 kB)