Frågor och svar

Vilka behörigheter finns det i registret och hur ser informationen ut?

Se Skolverkets behörighetsförteckning och schema för registret.
Behörighetsförteckning (Excel) Excel, 72 kB, öppnas i nytt fönster.
Schema registerutdrag (pdf) Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.