Grundförfattning  SKOLFS 2008:9

Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:8 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum:2008-01-17
Ikraftträdandedatum:2008-04-25
Tryckdatum:2008-04-11
NyckelordUtlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Historik: 2021:26 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2008:9 Grundförfattning PDF