Senaste lydelse  SKOLFS 2011:142

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. samt 43 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum:2011-09-15
Ikraftträdandedatum:2011-10-15
Tryckdatum:2011-10-14
NyckelordUppgiftsinsamling
Historik: 2011:142 Grundförfattning
2012:91 Ändringsförfattning
2014:1 Ändringsförfattning
2014:46 Ändringsförfattning
2016:65 Ändringsförfattning
2017:78 Ändringsförfattning
2019:19 Ändringsförfattning
2020:174 Ändringsförfattning
2021:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:142 Senaste lydelse PDF