Senaste lydelse  SKOLFS 2011:142

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Beslutad av:Skolverket
Bemyndigande:1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. samt 43 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum:2011-09-15
Ikraftträdandedatum:2011-10-15
Tryckdatum:2011-10-14
NyckelordUppgiftsinsamling
Historik: 2023:125 Ändringsförfattning
2011:142 Grundförfattning
2012:91 Ändringsförfattning
2014:1 Ändringsförfattning
2014:46 Ändringsförfattning
2016:65 Ändringsförfattning
2017:78 Ändringsförfattning
2019:19 Ändringsförfattning
2020:174 Ändringsförfattning
2021:23 Ändringsförfattning
2022:447 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:142 Senaste lydelse PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom att avgränsa din sökning i de olika fälten för ”giltighet”, ”beslutad av” eller ”version” får du oftast ett mer träffsäkert resultat. Du kan till exempel

  • välja ”Alla” under ”Giltighet”
  • välja ”Alla” under ”Beslutad av”
  • välja ”Ändringsförfattning” och ”Senaste lydelse” under ”Version”
  • skriva in valfritt sökord eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.


Vanliga termer i vår författningssamling

Författning

Författningar är bindande regler i form av lagar, förordningar eller föreskrifter. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter publiceras i myndigheternas respektive författningssamling. Ibland beslutar dock regeringen att vissa förordningar ska publiceras i en myndighets författningssamling i stället för i SFS.

Svensk författningssamling (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver författningar finns också allmänna råd som är rekommendationer om hur man ska tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Grundförfattning

Grundförfattning är den första, ursprungliga versionen av en författning.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon ändring har gjorts i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar med som har ändrats vid det aktuella tillfället.

Senaste lydelse

Författningen i sin helhet med alla ändringar inarbetade (det vill säga att den motsvarar grundförfattningen med alla dess ändringsförfattningar).

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdande anger när reglerna börjar gälla.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser innebär att det görs undantag från ikraftträdandet, till exempel att äldre regler ska fortsätta att gälla under en övergångsperiod.