Senaste lydelse  SKOLFS 2011:159

Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:2 kap. 23 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum:2011-12-01
Ikraftträdandedatum:2011-12-15
Tryckdatum:2011-12-15
NyckelordBehörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2011:159 Grundförfattning
2012:17 Ändringsförfattning
2017:1 Ändringsförfattning
2017:75 Ändringsförfattning
2018:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:159 Senaste lydelse PDF