Senaste lydelse  SKOLFS 2012:4

Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum:2012-02-08
Ikraftträdandedatum:2012-03-21
Tryckdatum:2012-03-07
NyckelordBehörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2019:14 Ändringsförfattning
2012:4 Grundförfattning
2012:20 Ändringsförfattning
2014:97 Ändringsförfattning
2015:37 Ändringsförfattning
2016:27 Ändringsförfattning
2017:2 Ändringsförfattning
2017:47 Ändringsförfattning
2017:104 Ändringsförfattning
2018:24 Ändringsförfattning
2018:41 Ändringsförfattning
2020:50 Ändringsförfattning
2020:184 Ändringsförfattning
2020:217 Ändringsförfattning
2020:226 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:4 Senaste lydelse PDF