Senaste lydelse  SKOLFS 2012:4

Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Beslutad av:Skolverket
Bemyndigande:2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum:2012-02-08
Ikraftträdandedatum:2012-03-21
Tryckdatum:2012-03-07
NyckelordBehörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2019:14 Ändringsförfattning
2012:4 Grundförfattning
2012:20 Ändringsförfattning
2014:97 Ändringsförfattning
2015:37 Ändringsförfattning
2016:27 Ändringsförfattning
2017:2 Ändringsförfattning
2017:47 Ändringsförfattning
2017:104 Ändringsförfattning
2018:24 Ändringsförfattning
2018:41 Ändringsförfattning
2020:50 Ändringsförfattning
2020:184 Ändringsförfattning
2020:217 Ändringsförfattning
2020:226 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:4 Senaste lydelse PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom att avgränsa din sökning i de olika fälten för ”giltighet”, ”beslutad av” eller ”version” får du oftast ett mer träffsäkert resultat. Du kan till exempel

  • välja ”Alla” under ”Giltighet”
  • välja ”Alla” under ”Beslutad av”
  • välja ”Ändringsförfattning” och ”Senaste lydelse” under ”Version”
  • skriva in valfritt sökord eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.


Vanliga termer i vår författningssamling

Författning

Författningar är bindande regler i form av lagar, förordningar eller föreskrifter. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter publiceras i myndigheternas respektive författningssamling. Ibland beslutar dock regeringen att vissa förordningar ska publiceras i en myndighets författningssamling i stället för i SFS.

Svensk författningssamling (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver författningar finns också allmänna råd som är rekommendationer om hur man ska tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Grundförfattning

Grundförfattning är den första, ursprungliga versionen av en författning.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon ändring har gjorts i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar med som har ändrats vid det aktuella tillfället.

Senaste lydelse

Författningen i sin helhet med alla ändringar inarbetade (det vill säga att den motsvarar grundförfattningen med alla dess ändringsförfattningar).

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdande anger när reglerna börjar gälla.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser innebär att det görs undantag från ikraftträdandet, till exempel att äldre regler ska fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

  • Hitta kurskoder via SKOLFS-söket

    När kurs- och ämnesplaner revideras eller upphävs så ändras även kurskoderna. Genom att söka på kursen eller ämnets namn kan du följa ändringar av kurskoder över tid.