Senaste lydelse  SKOLFS 2013:19

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:9 kap. 22 §, 11 kap. 12 § och 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) samt 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum:2013-06-03
Ikraftträdandedatum:2013-07-15
Tryckdatum:2013-06-18
NyckelordProv
Historik: 2013:19 Grundförfattning
2015:35 Ändringsförfattning
2016:55 Ändringsförfattning
2018:12 Ändringsförfattning
2019:2 Ändringsförfattning
2019:3 Ändringsförfattning
Kommentar:Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska tillämpas på ett nationellt prov som eleverna genomför under höstterminen 2013 och därefter i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan, samt på ett nationellt prov som eleverna genomför under andra kalenderhalvåret 2013 och därefter i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare.
Ladda ned: SKOLFS 2013:19 Senaste lydelse PDF