Grundförfattning  SKOLFS 2014:44

Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:5 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum:2014-06-26
Ikraftträdandedatum:2014-07-15
Tryckdatum:2014-07-04
NyckelordIntroduktionsperiod, Lärarlegitimation
Historik: 2014:44 Senaste lydelse
2019:30 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:44 Grundförfattning PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom avgränsa ditt sök i de olika fälten för "giltighet", "utgivare" samt vilket typ av regelverk du söker efter får du oftast ett mer träffsäkert resultat.

Till exempel: vill du söka efter ändringar i kurskoder inom ett ämne? Då kan du

  • välja "Alla" under "Giltighet"
  • välja "Alla" under "Utgivare"
  • välja "Gymnasieskola" under "Version"
  • skriva in namnet på kursen eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.

Vad betyder "grundförfattning", "ändringsförfattning" och "senaste lydelse"?

Författning är en synonym för regelverk, ett samlingsnamn där även myndigheters föreskrifter ingår. Nedan förklarar vi några termer som återkommer i vårt sök i vår författningssamling.

Grundförfattning

Grundförfattning är en första, ny författning. Den innehåller alla regler i just den författningen.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon har skett i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället med i författningen. Bestämmelser om ikraftträdande samt övergångsbestämmelser anger när reglerna börjar gälla. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Senaste lydelse

Den senast beslutade författningen eller föreskriften, inklusive de senaste ändringarna.