Grundförfattning  SKOLFS 2020:89

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:25 § förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum:2020-06-10
Ikraftträdandedatum:2020-08-01
Tryckdatum:2020-06-23
NyckelordStatsbidrag, Karriärsteg
Ladda ned: SKOLFS 2020:89 Grundförfattning PDF