Ändringsförfattning  SKOLFS 2020:94

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av:Regeringen
Beslutsdatum:2020-08-13
Ikraftträdandedatum:2021-07-01
Tryckdatum:2020-09-03
NyckelordGymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
2010:261 Senaste lydelse
2011:150 Ändringsförfattning
2013:185 Ändringsförfattning
2014:5 Ändringsförfattning
2017:15 Ändringsförfattning
2020:193 Ändringsförfattning
2020:194 Ändringsförfattning
Ändring:ändr. bil.
Övrig historik: 2020:194 Ändringsföreskrift
ändr. p. 3, ny p. 4 ÖGB
Kommentar:Bilagan i den nya lydelsen ska i fråga om gymnasieskolan tillämpas första gången på kurser som påbörjas efter utgången av juni 2021. Bilagan i den nya lydelsen ska i fråga om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå tillämpas första gången på kurser som påbörjas efter utgången av december 2021.
Ladda ned: SKOLFS 2020:94 Ändringsförfattning PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom avgränsa ditt sök i de olika fälten för "giltighet", "utgivare" samt vilket typ av regelverk du söker efter får du oftast ett mer träffsäkert resultat.

Till exempel: vill du söka efter ändringar i kurskoder inom ett ämne? Då kan du

  • välja "Alla" under "Giltighet"
  • välja "Alla" under "Utgivare"
  • välja "Gymnasieskola" under "Version"
  • skriva in namnet på kursen eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.

Vad betyder "grundförfattning", "ändringsförfattning" och "senaste lydelse"?

Författning är en synonym för regelverk, ett samlingsnamn där även myndigheters föreskrifter ingår. Nedan förklarar vi några termer som återkommer i vårt sök i vår författningssamling.

Grundförfattning

Grundförfattning är en första, ny författning. Den innehåller alla regler i just den författningen.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon har skett i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället med i författningen. Bestämmelser om ikraftträdande samt övergångsbestämmelser anger när reglerna börjar gälla. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Senaste lydelse

Den senast beslutade författningen eller föreskriften, inklusive de senaste ändringarna.