Ändringsförfattning  SKOLFS 2020:94

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av:Regeringen
Beslutsdatum:2020-08-13
Ikraftträdandedatum:2021-07-01
Tryckdatum:2020-09-03
NyckelordGymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
2010:261 Senaste lydelse
Ändring:ändr. bil.
Kommentar:Bilagan i den nya lydelsen tillämpas första gången på kurser som påbörjas efter ikraftträdandet.
Ladda ned: SKOLFS 2020:94 Ändringsförfattning PDF