Ändringsförfattning  SKOLFS 2020:94

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Beslutad av:Regeringen
Beslutsdatum:2020-08-13
Ikraftträdandedatum:2021-07-01
Tryckdatum:2020-09-03
NyckelordGymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
2010:261 Senaste lydelse
2011:150 Ändringsförfattning
2013:185 Ändringsförfattning
2014:5 Ändringsförfattning
2017:15 Ändringsförfattning
2020:193 Ändringsförfattning
2020:194 Ändringsförfattning
2022:12 Ändringsförfattning
Ändring:ändr. bil.
Övrig historik: 2020:194 Ändringsföreskrift
ändr. p. 3, ny p. 4 ÖGB
Kommentar:Bilagan i den nya lydelsen ska i fråga om gymnasieskolan tillämpas första gången på kurser som påbörjas efter utgången av juni 2021. Bilagan i den nya lydelsen ska i fråga om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå tillämpas första gången på kurser som påbörjas efter utgången av december 2021.
Ladda ned: SKOLFS 2020:94 Ändringsförfattning PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom att avgränsa din sökning i de olika fälten för ”giltighet”, ”beslutad av” eller ”version” får du oftast ett mer träffsäkert resultat. Du kan till exempel

  • välja ”Alla” under ”Giltighet”
  • välja ”Alla” under ”Beslutad av”
  • välja ”Ändringsförfattning” och ”Senaste lydelse” under ”Version”
  • skriva in valfritt sökord eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.


Vanliga termer i vår författningssamling

Författning

Författningar är bindande regler i form av lagar, förordningar eller föreskrifter. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter publiceras i myndigheternas respektive författningssamling. Ibland beslutar dock regeringen att vissa förordningar ska publiceras i en myndighets författningssamling i stället för i SFS.

Svensk författningssamling (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver författningar finns också allmänna råd som är rekommendationer om hur man ska tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Grundförfattning

Grundförfattning är den första, ursprungliga versionen av en författning.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon ändring har gjorts i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar med som har ändrats vid det aktuella tillfället.

Senaste lydelse

Författningen i sin helhet med alla ändringar inarbetade (det vill säga att den motsvarar grundförfattningen med alla dess ändringsförfattningar).

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdande anger när reglerna börjar gälla.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser innebär att det görs undantag från ikraftträdandet, till exempel att äldre regler ska fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

  • Hitta kurskoder via SKOLFS-söket

    När kurs- och ämnesplaner revideras eller upphävs så ändras även kurskoderna. Genom att söka på kursen eller ämnets namn kan du följa ändringar av kurskoder över tid.