Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år.

De fyra verksamheterna är pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Läs mer om respektive verksamhet:

Pedagogisk omsorg

Omsorg på obekväm tid

Öppen förskola

Öppen fritidsverksamhet

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner