Gymnasieutbildning

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasieskolan är en treårig utbildning. Gymnasiesärskolan är fyraårig. Gymnasieutbildningen ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

  • 18 nationella program som pågår under tre år. De är indelade i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och examensarbete.
  • Fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.
  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Mer om gymnasieskola

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan består av:

  • Nio yrkesinriktade nationella program som pågår under fyra år.
  • Individuella program som pågår under fyra. Programmet är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen.
  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Mer om gymnasiesärskola

Senast granskad: 2015-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner