Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

GÅ DIREKT TILL...

Europass

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa.

Läroplan & ämnesplaner m.m.

I vår söktjänst hittar du ämnesplaner, kurser, program, inriktningar och yrkesutgångar. Här hittar du också programstrukturer.

Omval till gymnasieskolan

Hjälp era elever att hitta information om yrken och arbetsmarknad. Sök också bland skolor, program och utbildningsvägar i hela Sverige.

Studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till elever.

Statistik om gymnasieskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolan. Vi presenterar statistiken på riks-, läns-, kommun- och skolnivå.

Gymnasiearbetet

På alla nationella program ska eleverna ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen.

Undervisningsstöd

Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer.

Lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor men även arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Individuell studieplan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Examensmål

För varje program finns ett examensmål som ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen.

Examensbevis, studiebevis och betygskatalog

Här kan du läsa om utformningen av examensbevis, studiebevis och betygskatalog i gymnasieskolan

Publikationer

Gymnasieskola 2011

Den här boken presenterar Gy 2011 och vänder sig i första hand till lärare.

Kort om gymnasieskolan

En presentation av gymnasieskolan som vänder sig till föräldrar och elever.