Planeringsstöd vux

Här hittar du planeringsstöd för att utfärda gymnasieexamen inom vuxenutbildningen.

Motsvarandelista

Här hittar du motsvarandelistan med kurser från gy2000 och gy2011.

Länk till Kundo

Återkoppling

Har du förslag på hur vi kan förbättra sidorna om vuxenutbildningen?

KALENDARIUM