Grundförfattning SKOLFS 2010:8

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § andra stycket, 3 § andra stycket, 5 § andra stycket och 8 § i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Beslutsdatum: 2010-01-25
Ikraftträdandedatum: 2010-03-19
Tryckdatum: 2010-03-05
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2010:8 GrundförfattningPDF