Senaste lydelse SKOLFS 2010:30

Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 7 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-21
Ikraftträdandedatum: 2010-06-24
Tryckdatum: 2010-06-10
Nyckelord Ansökan, Gymnasieskola, Särskild variant
Historik: 2010:259 Ändringsförfattning
  2010:30 Grundförfattning
  2011:192 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:30 Senaste lydelsePDF