Grundförfattning SKOLFS 2011:124

Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 34 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 2011-08-24
Ikraftträdandedatum: 2011-10-01
Tryckdatum: 2011-09-09
Nyckelord Kursplaner, Svensk undervisning i utlandet, Utlandsskola
Ladda ned: SKOLFS 2011:124 GrundförfattningPDF