Grundförfattning SKOLFS 2011:145

Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 10 § förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2011-10-06
Ikraftträdandedatum: 2012-01-01
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2011:145 Senaste lydelse
  2012:22 Ändringsförfattning
  2020:55 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:145 GrundförfattningPDF