Senaste lydelse SKOLFS 2011:155

Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 19 och 28 §§ förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning.
Beslutsdatum: 2011-10-28
Ikraftträdandedatum: 2012-02-01
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Ansökan, Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2011:155 Grundförfattning
  2012:25 Ändringsförfattning
  2013:153 Ändringsförfattning
  2014:106 Ändringsförfattning
  2014:54 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:155 Senaste lydelsePDF