Senaste lydelse SKOLFS 2011:154

Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola

Utges av: Skolinspektionen
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185) och 15 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Beslutsdatum: 2011-10-28
Ikraftträdandedatum: 2011-12-15
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Ansökan
Historik: 2011:154 Grundförfattning
  2013:152 Ändringsförfattning
  2014:105 Ändringsförfattning
  2014:53 Ändringsförfattning
  2018:252 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:154 Senaste lydelsePDF