Senaste lydelse SKOLFS 2012:4

Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne