Senaste lydelse SKOLFS 2012:26

Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska

Utges av: Skolinspektionen
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2012-05-23
Ikraftträdandedatum: 2012-09-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Ansökan
Historik: 2012:26 Grundförfattning
  2013:154 Ändringsförfattning
  2014:107 Ändringsförfattning
  2014:55 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:26 Senaste lydelsePDF