Senaste lydelse SKOLFS 2012:27

Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2012-05-23
Ikraftträdandedatum: 2012-09-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Ansökan, Timplan
Historik: 2012:27 Grundförfattning
  2013:155 Ändringsförfattning
  2014:108 Ändringsförfattning
  2014:56 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:27 Senaste lydelsePDF