Senaste lydelse SKOLFS 2012:28

Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2012-05-23
Ikraftträdandedatum: 2012-09-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Ansökan, Färdighetsprov
Historik: 2012:28 Grundförfattning
  2013:156 Ändringsförfattning
  2014:109 Ändringsförfattning
  2014:57 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:28 Senaste lydelsePDF