Grundförfattning SKOLFS 2014:49

Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Beslutsdatum: 2014-09-03
Ikraftträdandedatum: 2014-10-01
Tryckdatum: 2014-09-17
Nyckelord Handledare, Lärlingsutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2014:49 GrundförfattningPDF