Grundförfattning SKOLFS 1991:47

Förordning om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1991-06-20
Ikraftträdandedatum: 1991-09-12
Tryckdatum: 1991-08-14
Nyckelord Gymnasieskola, Personskada, Ersättning
Historik: 1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1991:47 GrundförfattningPDF