Senaste lydelse SKOLFS 2016:12

Skolverkets föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Beslutsdatum: 2016-04-06
Ikraftträdandedatum: 2016-04-20
Tryckdatum: 2016-04-14
Nyckelord Behörighet, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Utländsk utbildning, Yrkeskvalifikation
Historik: 2016:12 Grundförfattning
  2016:36 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:12 Senaste lydelsePDF