Grundförfattning SKOLFS 2016:61

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 20 § förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2016:61 Senaste lydelse
  2019:27 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:61 GrundförfattningPDF