Ändringsförfattning SKOLFS 1998:12

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-04-29
Ikraftträdandedatum: 1998-07-15
Tryckdatum: 1998-07-01
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1998:12 ÄndringsförfattningPDF