Ändringsförfattning SKOLFS 1999:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:31) om reguljär gymnasieutbildning vid vissa svenska utlandsskolor

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1999-10-21
Ikraftträdandedatum: 2000-07-01
Tryckdatum: 1999-11-19
Nyckelord Svensk undervisning i utlandet
Historik: 1998:31 Grundförfattning
  1998:31 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1999:9 ÄndringsförfattningPDF