Ändringsförfattning SKOLFS 2007:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2007-01-25
Ikraftträdandedatum: 2007-02-01
Tryckdatum: 2007-02-20
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2007:9 ÄndringsförfattningPDF