Ändringsförfattning SKOLFS 2009:17

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2009-01-15
Ikraftträdandedatum: 2009-02-15
Tryckdatum: 2009-02-10
Nyckelord Ersättning, Resurscenter
Historik: 2000:156 Grundförfattning
  2000:156 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2009:17 ÄndringsförfattningPDF