Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2009:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2009-03-05
Ikraftträdandedatum: 2009-09-01
Tryckdatum: 2009-04-29
Nyckelord Läroplaner
Historik: 1994:2 Grundförfattning
  1994:2 Senaste lydelse
  1997:13 Ändringsförfattning
  2000:147 Ändringsförfattning
  2003:18 Ändringsförfattning
  2006:24 Ändringsförfattning
  2006:29 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:18 ÄndringsförfattningPDF