Ändringsförfattning SKOLFS 2010:24

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:9) om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205)
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:9 Grundförfattning
  2009:9 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2010:24 ÄndringsförfattningPDF